lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu runrig – an toll dubh

Loading...

taobh cùl an dorais cha bhi grian
suidh aig bòrd
cha bhi biadh ‘s cha bhi fìon
taobh cùl an dorais cha bhi grian

le èiginn ar n-èirigh às ar suain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
an gàidheal ‘sa leabaidh
an gàidheal ‘na shuain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
thàinig e à sasainn ann
thàinig e
le eachaibh luath is iuchair throm
thàinig e à sasainn ann

le èiginn ar n-èirigh às ar suain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
an gàidheal ‘sa leabaidh
an gàidheal ‘na shuain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
air làr ‘san toll-dhubh cha bhi grian
cha bhi gealach
‘s dubh an oidhche chaidleas sinn
air làr ‘san toll-dhubh cha bhi grian

le èiginn ar n-èirigh às ar suain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain
an gàidheal ‘sa leabaidh
an gàidheal ‘na shuain
le èiginn ar n-èirigh às ar suain