lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu adrian pradhan – hamrai ho

Loading...

[verse 1]
सगरमाथा हाम्रै हो, लालीगुराँस हाम्रै हो
डाँफे मुनाल हाम्रै हो, चन्द्र सुर्य हाम्रै हो

[chorus]
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो

[verse 2]
गैतम बुद्ध हाम्रै हो, भृकुटी मा हाम्रै हो
पशुपती हाम्रै हो, सारा जाति हाम्रै हो

[chorus]
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो
yeah, take it over

[verse 3]
ढामा टोपी हाम्रै हो, दाउरा सुरुवाल हाम्रै हो
सिरुपाते हाम्र हो, देउसी भैलो हाम्रै हो

[chorus]
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो

[verse 4]
भ्रष्टचारी हाम्रै हो, बन्द हण्ताल हाम्रै हो
loadshedding हाम्रै हो, असुरक्षया हाम्रै हो
[chorus]
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो
हाम्रै हो, हो, हो, हो, हो, हाम्रै हो