lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 2porri – coddout me (

Loading...

[testo di “coddout me (2porri remix)”]

[intro]
socio, appr~ntalo

[strofa 1]
a chini ta posta, a trasse supposta
stasira da dengu, attipp ale gusta
chi bosi bì su cazzu immoi ti du fazzu abiri
candu du pigasa du ciccasa in dogni
inzandu bai ca du pigasa
bai ca gia succiasa
bai che ti struppiasa commenti spruzzara
piganne un attru, pare a pappaculu
oppuri ti du fazzu bai torrai in su
ta cazzu no, a bon migo
ponidì unu tappu e fammi unu ponc
su giogu non accabbara po custa notti
chi benis a mamma mia ti fazzu coddai sa morti
mò cittidì e spostadì, piga sa pompa e sciaquarì
che a fraghe ~~~~~ non ti bollu intendi
tui ses puresciu affinza candu ses coddendi, immoi
abetta brutta brettedda, tira a casì che mi fumu una sigaredda
commenti accabbu ti da studu in sa udda
ponirì do inanti, succia già è nudda
[ritornello]
immoi deu ti du fazzu abì
deu chi ni seu, ti du fazzu ascì
basadda in punta e cittidì
mò ti da sfunda, bosì bì?
immoi deu ti du fazzu abì
deu chi ni seu, ti du fazzu ascì
basadda in punta e cittidì
mò ti da sfunda, bosì bì?

[strofa 2]
itta dennis?
tenni da di coberri, non zerristi
cesti genti ascuttendi
sa penna a pisci mannu fattu
mi pigasa a scallon, non ti deppisi offendi
eh, itta sеs nendi? ca seu caghineri?
ma la chе di ta sussu, seu deu su meri!
te creisi
mo bengu a dommu dua, mi coddu mamma dua, babbu duu, soresta dua, in dommu dua
poi ti du fazzu abì, bisi ta bellu ucceddu chi da tengu in manu mi
aspè staparaparapatì
chi da timmisi non torris a di fai abì
spesarindi, ca deppu puru benni
la che mi seu incazzendi, aiò movi ca
tengu pressi
ma meda pressi, non stressis, faeusu in trebessi
[bridge]
tu non ci creisi, ci doppiasta essi, su chi dappu fattu no du scaresci
deu coddendi, issa gridendi e iscalloneddusu pendi pendi

[strofa3]
e goppi? d’appu biu pattendi a monti, è fissu incasinau arrochi du coddi
calloni! deppiasta benni a ponni ceee cussu che ti ses perdiu, cessu!
pitticcu su spassiu, femmu fissu arrettu, coddendi a trevessu
su presciu, in cussu loghu pudesciu
tra prasciu, su poppu senza ghindor!
e poi tu du doppiasta bì, po garidadi non c’è nudda ri
chi cussa esti una burrì, o su piccioccu salvadì!
ne benniu goppi, unu fraghe topi, a trasse borchi, buffendi corchins
e sa piscedda ses movendi e cussa intru fiada scoppiendi, eh
fille bagassa sci, du sciemmu chi coddara strattallara
secundu me no torra abì, mò zacca strada e coddaout me

[ritornello]
immoi deu ti du fazzu abì
deu chi ni seu, ti du fazzu ascì
basadda in punta e cittidì
mò ti da sfunda, bosì bì?
immoi deu ti du fazzu abì
deu chi ni seu, ti du fazzu ascì
basadda in punta e cittidì
mò ti da sfunda, bosì bì?
[outro]
la fitti fitti, si è sfrattalatta, l ha silurata
sfrattatatta
la fitti fitti, si è sfrattalatta, l ha silurata
sfrattatatta
oh, mo lasciale le braccia testa di cazzo