lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 2pm – getting tried of waiting

Loading...

gidarida
jichin da
you know?

gidaridaga
jichinda
mhmm …
you know
non, non ne mam ani
ooh (you know, you know)
gidaridaga
to jichinda
mhmm …
nonun
ajigdo, nar gioghani
oh no
no
haruga jinado
nan norur mod ijo
handari jinado
nan norur mod nwajwo
ajigdo nor wonhan
ne mamur ani
oh no
no
norur gidarida jichyo michigo
to haru haru meir gathi irnyoni gadgo
oh nan
na, na, na
gidaridaga
nor gidaridaga yeah
gumbang irado niga dashi orgodman gadgo
dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
oh nan
na, na, na oh woah nana
jichyo michigo
nan jichyo michigo yeah
niga orka bwa
to chamnunda (oh yeah, yeah)
norur
ajigdo
nan gidarinda
oh yeah
handari jinado
nan norur mod ijo
irnyoni jinado
nan norur mod nwajwo
ajigdo nor wonhan
ne mamur ani
oh no
no
norur gidarida jichyo michigo
to haru haru meir gathi irnyoni gadgo
oh nan
na, na, na
gidaridaga
nor gidaridaga yeah
gumbang irado niga dashi orgodman gadgo
dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
oh nan
na, na, na, na nana
jichyo michigo
nan jichyo michigo yeah
oh yeah
we irohge nan jaku himdunde
moridsogi bogjabhe jugethne ([junsu] yeah, yeah, yeah)
gidarigo gidaridon nainde
ajigdo soshigi obnunde [junsu] (oh)
no teme urdon nega aninde
na teme tonar niga aninde ([junsu] oh yeah –yeah –yeah)
ocheso iron nega himdunde
otohge jigum nomu himdunde
irnyon irado nan gidarirgoya
shib nyonirado nan gidarirgoya
oh nan, nan, nan, nan
nan, nan, nan, nan
gidaridaga (oh!)
nan jichyodo joha (
oh yeah)
norur gidarida jichyo michigo ([wooyoung ] jichyo michigo)
to haru haru meir gathi irnyoni gadgo ([ wooyoung] irnyoni gadgo)
oh nan
na, na, na
gidaridaga nor gidaridaga yeah ([junsu] gidaridaga)
gumbang irado niga dashi orgodman gadgo (
oh)
dwidorasomyon dashi norur borgodman gatha
oh nan
na, na, na, oh nana (
yeah, yeah)
jichyo michigo
nan jichyo michigo yeah