lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu whal & dolph – อาจจะมีแค่เธอ (maybe only her)

Loading...

ก็อาจจะมีแค่เธอคนเดียว
ที่ทำให้ฉันมีความสุขได้อย่างนี้
ก็อาจจะเป็นแค่เธอคนเดียว
ที่ทำให้ฉันมีความสุขได้อย่างนี้

ก็เธอ ที่ทำให้วันนี้ดูแปลกไป
จากเดิมที่มันเคยเป็นอยู่

ก็อาจจะมีแค่เธอคนเดียว
ที่ทำให้ฉันมีความสุขได้อย่างนี้
ก็อาจจะเป็นแค่เธอคนเดียว
ที่ทำให้ฉันมีความสุขได้อย่างนี้
ก็เธอ ที่ทำให้วันนี้ดูแปลกไป
จากเดิมที่มันเคยเป็นอยู่
ก็เธอ ที่ทำให้ฉันนั้นดูแปลกไป
จากเดิมที่มันเคยเป็นอยู่

ก็เธอ ที่ทำให้วันนี้ดูแปลกไป
จากเดิมที่มันเคยเป็นอยู่
ก็เธอ ที่ทำให้ฉันนั้นดูแปลกไป
จากเดิมที่มันเคยเป็นอยู่

ก็อาจจะมีแค่เธอ
ก็อาจจะมีแค่เธอ
ก็อาจจะมีแค่เธอ
ก็อาจจะมีแค่เธอ
ก็อาจจะมีแค่เธอ
ก็อาจจะมีแค่เธอ