lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu אנה זק – ma nish’ar li mimcha – מה נשאר לי ממך – anna zak

Loading...

[‘בית א]
אני רואה אותך
כמו מסך של עשן
משהו בך
כבוי כבר מזמן

[‘בית ב]
הלב שמטייל
והולך לאיבוד
ולך תמצא
איפה להתחיל לחפש
[פזמון]
?מה נשאר לי בסוף
מה עוד נשאר לי ממך? (ממך)
רק כאב ודמעות
רק סימני שאלה
?מה נשאר לי ממך

[‘בית ג]
אתה שמסתיר
ואני מגלה
זה אתה שנופל
ואני מחכה

[פזמון]
?מה נשאר לי בסוף
מה עוד נשאר לי ממך? (ממך)
רק כאב ודמעות
רק סימני שאלה
?מה נשאר לי ממך
נשאר לי ממך

[פזמון]
?מה נשאר לי בסוף
מה עוד נשאר לי ממך? (ממך)
רק כאב ודמעות
רק סימני שאלה
?מה נשאר לי ממך
נשאר לי ממך
[מעבר אינסטרומנטלי]

[סגיר]
ממך