artis / band: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu siebenburgen – i doden fann hon liv

norr om morgataria
vid fallna skuggors land
jag mottes av beslojad dod
och strackte ut min hand?.

si vandrade jag sakta
itfoljd av den dode
som med loja gester
till min systers grav mig forde?.

dar i skuggrik glanta
strax tigande jag stod
vid graven dar min syster lagts
till vila nedan f-ktig jord?.

hoc situs est dorca

har vid denna viloplats
avsedd som den sista
styrkt av granslos vrede strax
jag frilagt hennes kista?.

pi badd av convallaria
som fargats rosenrod
ty, kistan den var full av blod
lig dorca, dock ej dod?.

si, for vackra dorca
min syster och min viv
blev doden icke sl-tet
ty, i doden fann hon liv?.

- lirik lagu siebenburgen