artis / band: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu sangeetha – aum bhoor bhuwah swaha

aum bhoor bhuvah swaha
tat savitur varenyam
bhargo devasaya dheemahi

dhiyo yo naha prachodayat

aum bhoor bhuvah swaha
tat savitur varenyam
bhargo devasaya dheemahi
dhiyo yo naha prachodayat

aum bhoor bhuvah swaha
tat savitur varenyam
bhargo devasaya dheemahi
dhiyo yo naha prachodayat

aum bhoor bhuvah swaha
tat savitur varenyam
bhargo devasaya dheemahi
dhiyo yo naha prachodayat

aum bhoor bhuvah swaha
tat savitur varenyam
bhargo devasaya dheemahi
dhiyo yo naha prachodayat

- lirik lagu sangeetha