artis / band: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu ngo kien huy – nupakachi

một lần được có em anh sẽ đổi thay hết, không còn lăng nhăng hay dối lừa sẽ mãi yêu mình em.
một lần được có em anh sẽ đổi thay hết, không còn trăng hoa hay la cà sẽ mãi yêu mình em.

yêu và anh sẽ yêu mãi yêu một mình em không còn linh tinh luôn chung tình chỉ có em mà thôi.
yêu và anh sẽ yêu mãi yêu chỉ mỗi em không còn rong chơi hay chán đời chỉ có em mà thôi.

lá là la là la là la la là
cho anh một cơ hội đi nupakachi!
lá là la là la là la la là
cho anh một cơ hội đi nupakachi!
nu nu nupaka nupakachi, nu nu nupaka nupakachi, nu nu nupaka nupakachi, nu nu nupaka nupakachi.
nu nu nu nu nupakachi nu nu nu nu nupakachi!

nu nu nu nu nupakachi nu nu nu nu nupakachi!
một lần được có em anh sẽ đổi thay hết, không còn lăng nhăng hay dối lừa sẽ mãi yêu mình em.
một lần được có em anh sẽ đổi thay hết, không còn trăng hoa hay la cà sẽ mãi yêu mình em.

yêu và anh sẽ yêu mãi yêu một mình em không còn linh tinh luôn chung tình chỉ có em mà thôi.
yêu và anh sẽ yêu mãi yêu chỉ mỗi em không còn rong chơi hay chán đời chỉ có em mà thôi.

lá là la là la là la la là
cho anh một cơ hội đi nupakachi!
lá là la là la là la la là
cho anh một cơ hội đi nupakachi!
nu nu nupaka nupakachi, nu nu nupaka nupakachi, nu nu nupaka nupakachi, nu nu nupaka nupakachi.
nu nu nu nu nupakachi nu nu nu nu nupakachi!

- lirik lagu ngo kien huy