artis: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu esubalew yetayew – teretaye

Loading...

ትር ፀሀይ ነሽ ትር ብርሀን ትር ፀሀይ
ትር ለእኔ ትር ለልቤ ትር ሰማይ
ደስታ ሚከበኝ በፈገግታሽ

የልቤ አንድ ምት ትርታዬ ነሽ
ትር ትር ትርታዬ ትር ትር ትርታዬ
የልቤ አንድ ምት አንቺ ነሽ ብርታቴ
ው ውብዬን እንደ ማለዳ የወፋ ዜማ
አ አለሜን አልጠግብም ድምፅሽን ብሰማ
ዉ ዉብዬ እንደ ሎሚ ሽታ ጠረንሽ
አ አለሜን መልካም መአዛ ነው መለያሽ
ዉ ዉብዬን እንደ ውብ አበባ በ’ይኖቼ
አ አለሜን መች እሰለችና አይቼ
አአአሀአአሀአ አአአሀአአሄአ አአሄአ
አቧራውም ይሰክናል
ደረቅ ሳሩ ይለመልማል
ፍቅር ነሽ ማን ባ’ንቺ ይጨክናል
አቧራውም ይሰክናል
ደረቅ ሳሩ የለመልማል
የዋልሽበት ሁሉ ይለያል
ትር ትር ትርታዬ ትር ትር ትርታዬ
የልቤ አንድ ምት አንቺ ነሽ ብርታቴ

ው ውብዬን ጥቂቷን ዘርቼ ብዙ አፈስኩ
አ አለሜን በፍቅርሽ ፍቅርን አተረፍኩ
ው ውብዬን ደስታዬ ልክ ያጣል ወሰን
አ አለሜን ሳገኝሽ ጥርሴ አይከደን
ው ውብዬን የቀረሽ ያጣሁሽ እለት
አ አለሜን ልክም አይሆን የልቤ ምት
አአአሀአአሀአ አአአሀአአሄአ አአሄአ
አቧራውም ይሰክናል
ደረቅ ሳሩ ይለመልማል
ፍቅር ነሽ ማን ባ’ንቺ ይጨክናል
አቧራውም ይሰክናክ
ደረቅ ሳሩ የለመልማ
የዋልሽበት ሁሉ ይለያል
ትር ትር ትርታዬ ትር ትር ትርታዬ
የልቤ አንድ ምት አንቺ ነሽ ብርታቴ