artis: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu bipul chettri – allarey jovan

Loading...

हेय
गाऊढली चरी
गाऊढली चरी मेरो

मन कि पारी आज
कता भगेछ

हम्म्म
वोरी पारी को हरयाली हेरा आज कता माझेस

हेय
सलल बगी रहने
कलल खेली रहने यो तीस्त खोला
हम्म्म
बगेको नै देखिन दाहिना आयू
कस्तो यो बेला

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन हे

हे हेय
पौनु तह यहा धेरै
लौनु तह यहा धेरै
माया न पौने
दुई दिन को यो जिन्दगी म नै कति पिरौने

हे हेय
लिन्ने तह यहा धेरै
दिन्ने तह यहा थोरै
कसरी पुग्ने
लागेर जानु कहिनै छैन साथी कति थुपार्ने

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन हे

सीतल सीतल हावा बग्यो मनै रहर
औने दिन्न हरु कस्तो होला थाहै छैन
मनमा कस्ता कस्ता कुरा हरु खेली रहन्छ
अस्तित्व खोजी रहे आजा सम पाई छैन

हे हेय
मन को कुरा हरु मन मै रयो
कसैलाई मो के भनुँ
साँझेको माया पाएको छैन
कसैलाई मो के सोडउम

हे हेय
चारै तिर चललल कंगचेन्जुंगा हिमालले
ढकयो संसार
पहरामा पनि शान्ति नै छैन
चरी जौ हैनकि मो त तल

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन

अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन
अल्लारे यो जोवन
कसलाई दिन्ने यो मन