lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu d gerrard – แมงเม่า

Loading...

รู้ดี รู้ดี yeah รู้ดี ah! รู้ดี
รู้ดี รู้ดี yeah รู้ดี ah! รู้ดี
รู้ดีว่าฉันไม่มีทางขอให้เธอกลับมาหา

จบเกมเพราะฉันไม่มีเท่าเขา
รู้ตัวว่าฉันมันแค่บนพื้นแต่เขาอยู่บนฟ้า กับเธอ
ผิดเองที่รักคนมีเจ้าของ
รู้ตัวว่าฉันมันเลวแต่ขอลองดูจะได้ไหม ให้ฉัน
พิสูจน์ความรักที่มีแด่เธอ

cuz i don’t know what should i do?
to get inside of your mind
even there is him and you but you’re the one of a kind
and baby girl you got no clue, reason why am i blind?
cuz you so bright, you shine at night
you make me wanna just fight for you
wanna just fight for you
wanna just fight for you
you! you! you!
wanna just fight for you
you! you! you!
wanna just fight for you

เปรียบเสมือนแมงเม่าที่บินเข้าไปในกองไฟ
ถึงเราอยู่ห่างกันแต่ดวงใจไม่เคยห่างไกล
หากคุณเจ็บช้ำแล้วผมจะคอยอยู่ปลอบใจ
ปัจจุบันมันบอบช้ำก็หลบมาซบที่อกผมไง
แล้วคุณไม่ต้องห่วงผมจีบคุณไม่ได้จีบเขา
เหมือนโดนตรึงด้วยบ่วงเป็นลิขิตให้ได้ปีนเสา
fight for love, fight for tears นั่งจิบเบียร์อยู่คนเดียว
แต่ไม่เคยวิตกกังวลกับการกระทำและการตัดสินใจ

cuz i don’t know what should i do?
to get inside of your mind
even there is him and you but you’re the one of a kind
and baby girl you got no clue, reason why am i blind?
cuz you so bright, you shine at night
you make me wanna just fight for you
wanna just fight for you
wanna just fight for you
you! you! you!
wanna just fight for you
you! you! you!
wanna just fight for you
i wanna fight for you
i wanna fight for you
just wanna fight, i wanna fight, i wanna fight for you
i wanna fight for you
i wanna fight for you
just wanna fight, i wanna fight, i wanna fight for you
i wanna fight for you
i wanna fight for you
just wanna fight, i wanna fight, i wanna fight for you
i wanna fight for you
i wanna fight for you
just wanna fight, i wanna fight, i wanna fight for you
i wanna fight for you
i wanna fight for you
just wanna fight, i wanna fight, i wanna fight for you
i wanna fight for you
i wanna fight for you
just wanna fight, i wanna fight, i wanna fight for you