lirik.web.id
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 0101010 – ​being somebody

Loading...

[verse: ???]

they asked me
am i somebody
i said d-mn right, i’m somebody

[bridge]

misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery

[chorus]

misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery

[bridge]

misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery

[chorus]

misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery
misery, misery, misery, misery